Cech

Jedná se o spolek lidí, jenž pracují společně na vývoji svého cechu či sídla. Cech nabízí několik výhod jako například vlastní banku, trezory, komunikaci, pozemky v zónách či buffy.

Jak založit cech?

Vytvoření cechu stojí 100 000 chechtáků. Samotné jméno cechu je zapotřebí zadávat bez diakritiky při tvoření, to znamená bez háčků a čárek. Cechu později lze nastavit "prefix" což změní zobrazení ve hře (příklad prefixu: "/guild prefix &e&lDestiny" nastavil jsem žlutý a tučný název pro svůj cech), které musí odpovídat názvu cechu! Cech se vytvoří pomocí příkazu /guilds create [název]

Cechovní příkazy

/guild list

Seznam cechů

/guild invite [hráč]

Pozvat hráče do cechu

/guild accept [Název cechu]

Připojit se do cechu

/guild buff

Možnost aktivovat pro všechny členy očarování (buff)

/guild vault

Otevře společný inventář cechu

/guild info

Informace o cechu

/guild sethome

Vytvořit cechovní teleport na daném místě

/guild home

Cechovní teleport na dané místo

/guild delhome

Odstranit teleport

/guild kick [hráč]

Vyhodit hráče z cechu

/guild prefix [jméno]

Změní prefix v [TAB] a chatu

/guild upgrade

Vylepšit cech

/guild promote [hráč]

Povýšit hráče v cechu

/guild demote [hráč]

Snížit úroveň hráče v cechu

/guild bank deposit [částka]

Vložit peníze do cechovní banky

/guild withdraw [částka]

Vybrat peníze z cechovní banky

/guild leave

Odejít z cechu

Cechovní role

Člen

Může vkládat peníze, používat cechovní chat a otevírat trezory

Veterán

Může navíc pozývat nové hráče do cechu

Správce

Může navíc brát peníze z banky, zvyšovat/snižovat úrovně hráčů, vyhazovat hráče nebo změnit teleport (home)

Mistr

Vlastní všechny práva na cech, jedná se o zakladatele cechu.

Cechovní úrovně

Cín

Úroveň cechu:

1

Cena:

300 000

Maximální počet hráčů:

5

Trezor:

1

Bonus k útoku/exp:

1

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Měď

Úroveň cechu:

2

Cena:

6 000 0000

Maximální počet hráčů:

7

Trezor:

1

Bonus ke útoku/exp:

1.1

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Železo

Úroveň cechu:

3

Cena:

7 000 0000

Maximální počet hráčů:

10

Trezor:

1

Bonus ke útoku/exp:

1.2

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Zinek

Úroveň cechu:

4

Cena:

8 000 0000

Maximální počet hráčů:

11

Trezory:

2

Bonus ke útoku/exp:

1.3

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Stříbro

Úroveň cechu:

5

Cena:

9 000 0000

Maximální počet hráčů:

13

Trezory:

2

Bonus ke útoku/exp:

1.4

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Olovo

Úroveň cechu:

6

Cena:

10 000 0000

Maximální počet hráčů:

15

Trezory:

2

Bonus ke útoku/exp:

1.5

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Ocel

Úroveň cechu:

7

Cena:

15 000 0000

Maximální počet hráčů:

16

Trezory:

2

Bonus ke útoku/exp:

1.6

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Zlato

Úroveň cechu:

8

Cena:

25 000 0000

Maximální počet hráčů:

18

Trezory:

2

Bonus ke útoku/exp:

1.7

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Rubín

Úroveň cechu:

9

Cena:

35 000 0000

Maximální počet hráčů:

20

Trezory:

2

Bonus ke útoku/exp:

1.8

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Ametyst

Úroveň cechu:

10

Cena:

45 000 0000

Maximální počet hráčů:

22

Trezory:

2

Bonus ke útoku/exp:

1.9

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Safír

Úroveň cechu:

11

Cena:

50 000 0000

Maximální počet hráčů:

24

Trezory:

3

Bonus ke útoku/exp:

2.0

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Křišťál

Úroveň cechu:

12

Cena:

80 000 0000

Maximální počet hráčů:

26

Trezory:

4

Bonus ke útoku/exp:

2.0

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5

Diamant

Úroveň cechu:

13

Cena:

100 000 0000

Maximální počet hráčů:

30

Trezory:

5

Bonus ke útoku/exp:

2.0

Max. peněz v bance:

1 000 000 000

Max. počet aliancí:

5